Rapport: Unionens snabbpanel om konjunkturläget

Unionen har genomfört en undersökning för att se hur företagen där Unionen har klubbar har utvecklats det senaste kvartalet. Resultaten visar att konjunkturläget har förbättrats vilket stärker den bild som förmedlats i ett antal andra konjunkturmätningar den senaste tiden om att stämningsläget i det svenska näringslivet är gott.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg