Rapport: Unionens konjunkturprognos våren 2020

Ekonomisk kris av sällan skådat slag - Unionen om konjunkturen maj 2020.

Unionens konjunkturprognos våren 2020

Coronapandemins utbredning och de restriktioner som har vidtagits för att begränsa smittspridningen har orsakat en ekonomisk kris som saknar motstycke i modern tid. Viss konsumtion har tillfälligt helt upphört och hela branscher har tvingats se hela sin verksamhet ta paus. Både osäkerheten kring smittspridningens utveckling och avsaknaden av likvärdig historisk erfarenhet gör det svårt att förutse hur djupa och långvariga de ekonomiska konsekvenserna blir. Unionen bedömer i vårt huvudscenario att BNP minskar med 7,5 procent under 2020. Både hushållens konsumtion, investeringarna och exporten minskar kraftigt jämfört med året innan. Arbetslösheten stiger från 7 procent i början av 2020 till 12 procent mot slutet av året. Under 2021 sker en tillväxtmässig återhämtning och BNP ökar med 4,5 procent, men det är inte tillräckligt för att hämta igen hela tappet och även 2021 kommer att betraktas som ett lågkonjunkturår.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg