Rapport: Unionens konjunkturprognos hösten 2020 - Ljus i sikte

Vi bedömer att effekterna på svensk export och konsumtion av denna nya våg av smittspridning blir avsevärt mindre än i våras, och att det sammantagna fallet i ekonomin orsakat av pandemin blir både mindre djupt och mindre långvarigt än vad som befarades i våras. Vi bedömer att BNP ökar med 3,6 procent under 2021.

Konjunkturprognos för första halvåret 2021

Sommaren och början av hösten 2020 har inneburit en snabb återhämtning, ledd av industrin. Återhämtningstakten har visserligen planat ut, och tyngs av den nu ökade smittspridningen och de åter skärpta restriktionerna. Vi bedömer dock att effekterna på svensk export och konsumtion av denna nya våg blir avsevärt mindre än i våras, och att det sammantagna fallet i ekonomin orsakat av pandemin blir både mindre djupt och mindre långvarigt än vad som befarades i våras. Sammantaget bedömer vi att BNP minskar med 3,6 procent under 2020, efter ett år av dramatiska svängningar. Även om 2021 inledningsvis kommer präglas av den nu ökade smittspridningen, kommer den ekonomiska aktiviteten gradvis stegras i en allt större del av ekonomin i takt med att vaccineringen tar fart, smittspridningen avtar och restriktionerna lättas. Vi bedömer att BNP ökar med 3,6 procent under 2021.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg