Rapport: Unga kvinnor och IT

I takt med det allt mer digitaliserade samhället växer behovet av personal inom IT-branschen. I stort sett 50 procent av IT-företagens kunder är kvinnor, men endast cirka 20 procent av de anställda inom IT-sektorn är kvinnor.

Unga kvinnor och IT
PDF 2308kb

Det finns bland annat ekonomiska incitament för en mer jämställd IT-bransch. Enligt en undersökning som EU kommissionen presenterade 2013 om kvinnor inom IKT-sektorn skulle fler kvinnor i IT-sektorn höja BNP med 9 miljarder per år inom EU. Bristen på kvinnor inom IT-branschen är en fråga som flitigt diskuteras inom bemanningsbranschen, utbildningssektorn, fackförbund och inte minst inom IT-branschen. Så vad är det som gör att så få kvinnor är intresserade av att arbeta inom IT? Handlar det om arbetsmiljö? Förebilder? Status? Kommunikation? För att få en bättre förståelse för dessa frågor genomförde Insight Intelligence i samarbete med Unionen, IIS, Centric och Ericsson våren 2015 en riksrepresentativ attitydundersökning om hur unga kvinnor ser på IT som yrke och bransch.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?