Rapport - Tjänstemän om stress och press i arbetslivet

En av tre tjänstemän i det privata näringslivet upplever att arbetstiden inte räcker till för att utföra alla arbetsuppgifter. Bland dessa personer har en tredjedel sömnproblem. Fler än hälften av tjänstemännen har en kollega som varit sjukskriven på grund av stress de senaste två åren.

I rapporten presenteras resultatet i diagramform. Signifikanta skillnader mot kön, ålder, hur ofta man arbetar övertid, om man har chefsbefattning eller ej, om man är medlem i ett fackförbund eller ej samt om man är medlem i Unionen eller annat fackförbund kommenteras i rapporten. Se tabell för kompletta resultat nedbrutna i delmålgrupper.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?