Rapport: Mera mångfald - Unionens mångfaldsrapport 2017

Unionens mångfaldsundersökning 2017 visar att mångfaldsklimatet på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag upplevs som öppet och inkluderande.

Men det är långt ifrån en självklarhet för alla – det finns även en något dystrare bild. Nästan hälften av undersökningsdeltagarna uppger att det finns en stor eller mycket stor sannolikhet för att någon av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet skulle kunna vara en nackdel i en rekryteringssituation på deras arbetsplats.

Nästan en femtedel vittnar om egna erfarenheter av diskriminering eller trakasserier under det senaste året. Det är allvarliga problem som behöver belysas och lösas.

Av rapporten framgår att en mångfaldspolicy, ett aktivt mångfaldsarbete och ett tydligt ställnings- och ansvarstagande från ledningens sida har positiva effekter på mångfalden på arbetsplatsen. Det är ett arbete som på flera arbetsplatser behöver intensifieras.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg