Rapport: Kvinnors företagande

Unionens rapport baseras på två mätningar. En SKOP-undersökning om trygghetsfrågor för egenföretagare och en SCB-mätning på andelen kvinnliga företagare bland Sveriges egenföretagare. Rapporten visar bland annat att bara en tredjedel av egenföretagarna i Sverige är kvinnor och att utvecklingen nästan står still. Den enskilt största orosfaktorn för kvinnliga företagare är vad som händer om de blir sjuka

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg