Rapport: Kontoret på fickan

Kontoret på fickan
PDF 1724kb

I det moderna arbetslivet har självbestämmande lett till att jobben för många tjänstemän känns ”gränslösa”. En del av förklaringen till detta är den allt snabbare teknikutveckling bland annat med smartphones, som ökar möjligheterna för att vara ständigt tillgänglig. Arbetet kan ske var som helst och när som helst. I rapporten Kontoret på fickan – en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet analyserar Unionen i vilken utsträckning tjänstemännen upplever en gränslös arbetssituation, vilka förväntningar omgivningen har på tillgänglighet och hur det påverkar tjänstemännens arbetsmiljö.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?