Rapport: Från förslag till innovationsförmåga

Unionen har undersökt det kreativa klimatet på arbetsplatsen. Resultaten visar att arbetsgivarna är dåliga på att ta vara på idéer så att de utvecklas till innovationer. Unionen vill skapa tillväxt genom innovationer och på så sätt skapa fler jobb.

Några resultat från undersökningen:

-  Det finns en stark vilja från medarbetarna att bidra

-  De som trivs på jobbet tar fler egna initiativ och ett större ansvar för idéutveckling

-  Hälften av cheferna anser att kompetensutveckling är en viktig konkurrensfaktor

- 70 procent säger att de uppmuntras att komma med nya idéer

- 37 procent har en fungerande förslagsverksamhet på arbetsplatsen

-  30 procent säger att det inte är okej att misslyckas på deras arbetsplats

-  Endast 25 procent säger att de belönas ekonomiskt för att de är innovativa

UNIONENS REKOMMENDATIONER TILL FÖRETAGEN

1. Ha en tydlig innovationsstrategi där både beröm och ekonomisk belöning ingår

2. Öronmärk tid till kreativt arbete och idéutveckling

3. Kompetensutveckla medarbetarna för att främja innovationer

4. Avsätt tid för omvärldsbevakning och deltagande i interna och externa nätverk

5. Se till att cheferna organiserar idéprojekt och tar vidare idéerna i företaget

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg