Rapport: Företagshälsovården - hur den fungerar och hur den kan bli bättre

Sjukskrivningarna i Sverige ökar stadigt och i dag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Unionens nya rapport ”Företagshälsovården – hur den fungerar och hur den kan bli bättre” visar att tillgången till företagshälsovård minskar samtidigt som arbetsmiljön är bättre på de arbetsplatser där företagshälsovård finns och fungerar.

 Företagshälsovården är en viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Unionens nya rapport visar att på arbetsplatser där det finns tillgång till företagshälsovård är både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön bättre.

Hur företagshälsovården används har stor betydelse. Det finns tydliga samband mellan en bra arbetsmiljö och att företagshälsovård används som resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Trots detta har användningen av företagshälsovården under de senaste två åren minskat som just förebyggande resurs. Det är färre än hälften av de tillfrågade som uppger att företagshälsovården används förebyggande på arbetsplatsen.

Tillgång till företagshälsovård påverkar också arbetet med bland annat rehabilitering. Även fackligt deltagande i upphandling av företagshälsovård är viktigt och stärker dess ställning som en från arbetsgivaren oberoende expertresurs.

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?