Rapport: Fler och bättre jobb i Västsverige

Unionens tre regioner i västra Sverige, Unionen SjuHall, Unionen Göteborg och Unionen Skaraborg/Väst, har gemensamt tagit fram ett regionalpolitiskt program. Programmet vänder sig framför allt till beslutsfattare på region samt kommunal nivå inom denna del av Sverige, men även till beslutsfattare på riks- och Europanivå.

Fler och bättre jobb i Västsverige

Regionstyrelserna har identifierat två områden som mer än övriga kräver snabba och kloka åtgärder. Det handlar för det första om infrastruktursatsningar som kraftigt förbättrad tillgång till bredband samt säkra väg-, järnvägs- och flygförbindelser inom regionen och till viktiga områden utanför regionen. För det andra vill regionstyrelserna understryka att förutsättningarna för att Västsverige och dess invånare ska utvecklas är nära knutet till tillgången på reguljär utbildning ökar både kvantitativt och kvalitativt. Dessutom är utvecklingen beroende av möjligheterna för individer att få återkommande kunskapspåfyllning under arbetslivets gång förbättras.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?