Rapport En energipolitik för Unionen - riktlinjer

Rapporten är ett policydokument till stöd för medlemmar, förtroendevalda och anställda i arbetet med energipolitiska frågor lokalt, regionalt, nationellt och på europeisk och internationell nivå.

Utformningen av energipolitiken i Sverige påverkar Unionens medlemmar på flera olika sätt. För det första i deras roll som anställda, om än olika beroende på hur energikrävande deras arbetsplats är och beroende på tillgång till kollektivtrafik. För det andra är det i deras roll som konsumenter av energivaror, samt för det tredje som medborgare som påverkas av miljö och klimat.

Unionens riktlinjer kring energipolitiken innebär att förbundet vill se en långsiktig, bred politisk enighet på energipolitikens inriktning. Rapporten är framtagen 2009.
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg