Rapport: Basindustrirapporten: Bergslagen, Mälardalen, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppland

Basindustrirapporten fokuserar på utvecklingen och tillväxtförutsättningarna i basindustrin. Den är gjord på uppdrag av Unionens regioner i Bergslagen, Mälardalen, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppland.

I den allmänna debatten framställs det ibland som att industrin – och då speciellt basindustrin – har spelat ut sin roll för jobben och tillväxten. Detta är i grunden fel. Tvärtemot den bild som ofta dyker upp i media av ett Sverige där tillväxten påstås dras av de så kallade nya kreativa näringarna som mode, musik och dataspel, är och förblir industrin i mångt och mycket basen för näringslivet och därmed för hela ekonomin.  

Rapporten bygger, utöver offentlig statistik och Unionens egna undersökningar, på omkring 25 intervjuer med företrädare för basindustrin bland såväl Unionens förtroendevalda som från företagens ledningar. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg