Pressfolk om robotisering 2017

Majoriteten av pressfolket lägger mellan 30-70 procent av sin arbetstid på att skriva olika dokument enligt en färsk undersökning från Novus. Många av dem är sannolikt i Almedalen denna vecka. Ändå känner drygt fyra av tio av dem inte till att en robot skulle kunna utföra dessa uppgifter redan i dag.

Rapport: Pressfolk om robotisering 2017

Undersökningen visar att trots att många lägger så pass mycket tid på att skriva olika dokument tycker drygt var tredje att strategisk rådgivning till sin chef eller uppdragsgivare är deras viktigaste arbetsuppgift. Drygt var tredje anser att en assistent skulle underlätta deras arbete med skrivande.

Nära sex av tio har hört talas om att det finns en robot som kan skriva pressmeddelanden och artiklar. Var fjärde tycker att det är en bra utveckling.

Unionen ser att Sverige tappar mark inom digitaliseringen och att vi idag möter utmaningar, särskilt på kompetensområdet. Vi behöver utveckla politiken, inte minst för att skapa ett utbildningssystem som är tillgängligt under hela yrkeslivet. Det är helt nödvändigt för att vi ska vara konkurrenskraftiga som medarbetare och samtidigt dra nytta av den förbättringspotential som automatiseringen skapar. Företagen behöver ta ett strategiskt grepp om de anställdas kompetensutveckling .

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes den 8-28 juni 2017 av Novus på uppdrag av Unionen. Syftet är att undersöka pressfolks inställning till robotisering när det gäller att ta fram pressmeddelanden och liknande.

Antal intervjuer totalt: 100

Pressekreterare/politiskt sakkunniga i riksdag/regering: 35
PR-konsult: 32
Presschef: 33

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?