Organisera för lärande och konkurrenskraft

Organisera för lärande och konkurrenskraft – en undersökning om kompetensutveckling på företag

Tjänstemännen behöver under hela sitt yrkesverksamma liv utveckla och fördjupa sin kompetens för att anpassa sig efter förändringar som sker på arbetsmarknaden. Med uppdaterad kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och  arbetsgivare, rörligheten ökar samtidigt som det skapar trygghet i arbetslivet.

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej