Öka inkluderingen - Unionens mångfaldsrapport 2015

Policy och handlingsplan gör skillnad för mångfald. Mångfaldsklimatet på de privatanställda tjänstemännens arbetsplatser är överlag öppet. Det visar en ny undersökning från Unionen. Undersökningen visar att mångfaldsarbetet är bättre på de arbetsplatser som tagit fram policy och handlingsplan.

Den 1 januari 2017 trädde ett antal ändringar gällande diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder i kraft. Rapporten Öka inkluderingen - Unionens mångfaldsrapport 2015 utarbetades innan dessa ändringar trädde i kraft. Rapporten kommer inte att revideras, men under 2017 kommer en motsvarande rapport med uppdaterade undersökningsresultat att släppas och då kommer ändringarna i diskrimineringslagen att beaktas i analysen och rekommendationerna för hur förtroendevalda kan arbeta med frågor om lika rättigheter och möjligheter på sina arbetsplatser. 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?