Lönekartläggning lönar sig 2018

Än idag finns det ogrundade skillnader i lön mellan kvinnor och män. Ett effektivt verktyg för att minska skillnaderna är att företagen gör en lönekartläggning och analys av lönerna. Sedan 1 januari 2017 är arbetsgivarna enligt lag skyldiga att göra detta varje år, men bara knappt sex av tio företag lever idag upp till kraven. Det visar Unionens årliga rapport om lönekartläggning och jämställda löner.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?