Internationell jämförelse: Gränslöshet i arbetslivet

Att tjänstemännens jobb flyter ihop med privatlivet är inget unikt svenskt fenomen. Det visar Unionens nya internationella undersökning om gränslöst arbetsliv – den första i sitt slag. Det är snarare mycket vanligt förekommande i jämförelseländerna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Däremot påverkas tjänstemännen olika av kraven, tillgängligheten och stressen beroende på vilket land man bor i.

Rapport: Gränslöshet i arbetslivet

I undersökningen jämför Unionen olika aspekter av privata tjänstemäns gränslösa arbetssituation i fem europeiska länder och omfattar drygt 500 intervjuer per land. Länderna är valda därför att de bedöms som någorlunda jämförbara ur aspekter som arbetsmarknad, levnadsnivå med mera. Undersökningen genomfördes som en webbenkät av Novus under september och oktober 2014.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?