Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus

Rapporten Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus beskriver hur de mest framgångsrika företagen drivs och agerar. Oavsett bransch och verksamhet har forskning visat att det finns gemensamma drag hos de företag som är mest framgångsrika sett till lönsamhet och tillväxt i sina respektive branscher. Utmärkande för dessa företag är dock inte bara ekonomisk framgång, utan också hur de ser på medarbetarnas roll i företaget. Det råder en kultur av jämlikhet och delaktighet, vilket frigör motivation och drivkraft hos anställda. Detta skapar en tillväxtkraft som är svår att kopiera och som skapar goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för de anställda. Ur facklig synvinkel vill vi därför sätta fokus på vad som utmärker riktigt framgångsrika företag och starta en diskussion om hur vi ska få fler sådana i Sverige.

Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan som ansvarar för Unionens utredningsverksamhet, politikutveckling och lobbying.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej