Framgångsrika företag – en undersökning om vd-värderingar

Rapporten Framgångsrika företag – en undersökning om vd-värderingar i svenska företag testar vd:ars värderingar för hur de leder verksamheten och ställer detta i relation till vad som kännetecknar framgångsrika företag.

Rapporten bygger på en kvantitativ studie i form av intervjuer med närmare 200 vd:ar i stora och mellanstora företag. De organisatoriska egenskaperna för framgångsrika företag har mejslats fram i rapporten ”Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus”. Den rapporten baseras på fallstudier av framgångsrika företag.

Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan som ansvarar för Unionens utredningsverksamhet, politikutveckling och lobbying.
 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej