Framgångsrika företag – en undersökning om vd-värderingar

Rapporten Framgångsrika företag – en undersökning om vd-värderingar i svenska företag testar vd:ars värderingar för hur de leder verksamheten och ställer detta i relation till vad som kännetecknar framgångsrika företag.

Rapporten bygger på en kvantitativ studie i form av intervjuer med närmare 200 vd:ar i stora och mellanstora företag. De organisatoriska egenskaperna för framgångsrika företag har mejslats fram i rapporten ”Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus”. Den rapporten baseras på fallstudier av framgångsrika företag.

Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan som ansvarar för Unionens utredningsverksamhet, politikutveckling och lobbying.
 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?