Frågor vi driver för egenföretagare

Unionens förbundsstyrelse har fattat beslut om en politik för egenföretagare. Syftet är att få fler att våga ta steget och starta ett företag och att göra det lättare för egenföretagare att driva och utveckla sin verksamhet.

De viktigaste frågorna som Unionen driver presenteras i "Egenföretagare har också rätt till trygghet"

Mer underlagsmaterial finns i den utförligare rapporten Unionens politik för egenföretagare.

Det är viktigt att företagande upplevs som ett attraktivt alternativ till att vara anställd och här finns mer att göra. En viktig fråga är att minska osäkerheten genom att utveckla trygghetssystemen för företagare. Det påverkar viljan att starta och driva företag. Det måste också finnas tydliga stödstrukturer i form av rådgivning, kompetens och kapital för den som vill utveckla sin idé till ett företag som bär.
Unionen har tagit fram rapporten ”En politik för egenföretagare” för att uppmärksamma beslutsfattare på vilka förändringar som behöver göras för att främja företagande i dess första fas.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?