Företags benägenhet att locka till sig studenter

Tre av fyra företag erbjuder någon form av praktik, sommarjobb eller examensarbete till studenter. Industrin gör det oftare än tjänstesektorn, och ingenjörsstudenter är mest attraktiva för arbetsgivarna. Det är främst större företag som tar tillvara studenters och nyutexaminerades kompetens medan de mindre förtagen halkar efter. Det visar Unionens nya undersökning som kartlägger studenters väg till jobb.

Rapport: Företags benägenhet att locka till sig studenter

Industriföretagen (85 procent) är mer benägna att erbjuda plats för studenter än företag inom tjänstesektorn (63 procent). Större företag erbjuder platser i högre grad än mindre.

Mest eftertraktade är studenter med ingenjörsutbildning. Mer än tre av fyra klubbar uppger detta. När det kommer till andra utbildningar är intresset inte lika stort. Inom IT-branschen är det främst systemvetare eller studenter med annan IT-utbildning som erbjuds plats.

Unionens undersökning visar att studenter från högskola eller universitet oftare erbjuds praktikplats än studenter från yrkeshögskolor. Ännu färre får praktikplats bland dem som precis gjort klart sin gymnasieutbildning.   

Om undersökningen: Unionen har undersökt i vilken utsträckning företagen, där Unionen har klubbar, erbjuder studenter någon form av praktikplats, sommarjobb eller möjlighet att göra examensarbete som ett sätt att locka till sig eller utvärdera studenter inför framtida anställning. Unionen har också tittat på vilken typ av studenter som är mest attraktiva för företagen. Undersökningen genomfördes av Unionen som webbenkät under mars 2016. Totalt har 532 klubbar på 452 företag svarat vilket motsvarar sammanlagt 464 000 anställda i Sverige.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?