Föräldravänligt arbetsliv 2017

I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2017 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Rapporten visar att föräldraskap fortfarande hämmar både karriär- och löneutveckling och att kvinnor drabbas i högre utsträckning.

Resultaten visar att nästan sju av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år anser att det är mycket viktigt att arbetslivet är föräldravänligt. Drygt sex av tio anser att deras nuvarande arbetsplats är föräldravänlig. Verkligheten lever alltså i mångt och mycket upp till de högt ställda förväntningarna. Det finns dock förbättringsbehov som behöver tillgodoses innan arbetslivet är fullt ut föräldravänligt.

Undersökningen visar också att föräldraskap och föräldraledighet får delvis olika konsekvenser för kvinnor och män i karriär - och löneutvecklingshänseende. Att komma tillrätta med detta är en av de viktigaste utmaningarna för att uppnå ett jämställt arbetsliv.

I det gränslösa arbetslivet kan de allra flesta privatanställda tjänstemännen utföra hela eller delar av sina arbeten på distans. Det medför möjligheter till flexibla och individanpassade lösningar. Unionens undersökning visar dock att gränslösheten också kan leda till negativ stress när föräldrar är hemma med sjukt barn.

Rapporten innehåller även en vägledning till Unionens förtroendevalda om hur de kan vara pådrivande i arbetet för föräldravänliga arbetsplatser.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg