Flygets framtid - Om villkoren för de anställda och möjligheterna för svenskt flyg

Flygbranschen har genomgått stora förändringar de senaste åren. Den kreativitet som kännetecknar flera flygbolags agerande när det gäller att hitta lägsta pris för personal och övriga kostnader påverkar de företag som strävar efter att bedriva en seriös verksamhet.

Rapport: Flygets framtid

Unionen ser att detta leder till sämre arbetsvillkor, med tydliga negativa effekter för arbetsmiljön, såväl för kabinanställda som för anställda inom markservice och administration. Givetvis drabbar den osunda konkurrensen på flygmarknaden också svenska flygbolag.

Unionen värnar jobben i Sverige, men även att arbetstagare, oavsett var de arbetar, ska ges rimliga löner och villkor. I denna rapport uppmärksammar Unionen de problem vi ser för medlemmarna, svenska flygbolag och branschen som helhet.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?