Downsizing - strategi eller panikåtgärd?

Denna rapport är ett verktyg att använda för fackligt
förtroendevalda vid en personalneddragning. Tidigare har downsizing
(personalneddragning) varit ett tecken på ett företag i kris och nedgång.
Detta har ändrats. Under senare år har företagen bantat personalstyrkan
även under högkonjunktur. Downsizing är därför något som Unionens
förtroendevalda ställs inför i både hög- och lågkonjunktur.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?