Diskriminering och likabehandling

- En handledning för dig som är förtroendevald inom branschen industri och teknik.

Diskriminering och likabehandling - En handledning

Att verka för likabehandling i arbetslivet är ett gemensamt intresse för industrins parter. Likabehandling handlar om att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer och på lika villkor. Därför har vi parter tillsammans tagit fram denna handledning som ett hjälpmedel för företag och lokala fackliga företrädare när det gäller hantering av frågor som rör diskriminering och likabehandling.

I handledningen beskriver vi de aktuella reglerna i diskrimineringslagen, återger fiktiva fall på situationer som kan uppstå i arbetslivet samt går igenom hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas innefattandes en utförlig beskrivning av hur lönekartläggning kan gå till. Dessutom lyfter vi ett par goda exempel på hur företag kan arbeta med likabehandling på arbetsplatsen samt återger korta rättsfallsreferat från Arbetsdomstolen som rör diskriminering och likabehandling.

Materialet är partsgemensamt och branschspecifikt och kompletterar övriga rapporter om diskriminering, jämställdhet och mångfald.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?