Callcenterbranschen ? fabriker för kundkontakter eller strategisk kund

beskriver branschens utveckling och förutsättningar för dem som arbetar i externa callcenterföretag. Callcenterföretagen står inför ett vägval. Ska de utvecklas till att bli strategiska verksamheter för uppdragsgivarnas kundhantering där kvalitet i kundmötet är en viktig aspekt. Eller kommer de att enbart inrikta sig på höga produktionsvolymer och låga kostnader. Genom att fokusera på möjligheter och problem i branschen är målet att skapa större tryck på att förbättra villkoren för de callcenteranställda.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?