Bolagsindikatorn februari 2015: Något starkare tillväxt – men fortsatt hård konkurrens

Lite ljusare internationell konjunktur har bidragit både till ett bättre utfall för 2014 än vad som förutsågs i höstas och till något uppskruvade förväntningar inför 2015 avseende de svenska börsbolagens tillväxt. Det visar Unionens Bolagsindikator i februari 2015. Lönsamheten har efter flera tuffa år stabiliserats men väntas inte öka i takt med tillväxten under det kommande året. Det pekar på en fortsatt tuff konkurrens på flertalet marknader, inte minst prismässigt.

– Jämfört med läget i september är det främst tillverkningsindustrin som blivit mer optimistisk vad gäller omsättningen, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén. Det kan förklaras av att Europa nu faktiskt visar tillväxt, om än på en mycket låg nivå. En annan positiv signal är att rörelsemarginalen, efter tre år av negativ utveckling, stabiliserades under 2014 och väntas öka något i år.

Hur börsbolagen utvecklas är viktigt framför allt eftersom de i hög grad är motorer i näringslivet, men också eftersom deras tillväxttakt är en viktig signal om hur den internationella konjunkturen utvecklas. Unionens Bolagsindikator i februari 2015 visar att den internationella tillväxten nu faktiskt ser ut att öka något snabbare än tidigare förutspått, om än på en fortsatt låg nivå.

Bolagsindikatorn är Unionens sammanställning av finansanalytikers bedömningar av de enskilda börsbolagens utveckling. I detta fall cirka 1 800 prognoser av vilka de färskaste är daterade 11 februari i år.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej