Avindustrialiseringen av Sverige: myt och verklighet

I den här rapporten granskas kritiskt de hypoteser som vanligtvis lyfts fram som möjliga förklaringar till avindustrialiseringen. Analysen visar att verkligheten är mer komplicerad än vad som framkommer i den offentliga debatten: avindustrialiseringen ärbåde en myt och en verklighet att förhålla sig till.

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?