Att leda innovationsutveckling

Att innovationer behövs för att företag ska skapas, växa och bidra till fler jobb och tillväxt i landet står klart för de flesta, men sällan handlar debatten om människorna bakom idéskapandet och hur idén blir en innovation. De insatser för ökad innovation som lyfts fram i den offentliga debatten handlar ytterst sällan om förhållanden på arbetsplatsen och hur företaget genom ett bra ledarskap kan ta tillvara anställdas kreativitet och idéer.

Rapporten ”Att leda innovationsutveckling – Chefer avgörande för företagets innovationsförmåga” sätter fokus på chefens roll i innovationsprocessen och ger råd om hur chefer i ledningen och mellanchefer bör agera för att öka idéutvecklingen på arbetsplatserna.

Hur kan kreativiteten öka och hur kan idéutveckling främjas som leder till innovationer, det vill säga nya processer, produkter eller arbetsmetoder som skapar värde i företaget.

Vår förhoppning är att denna rapport ska fungera som inspiration för företagsledningar, chefer, för Unionens medlemmar och förtroendevalda, och att den bidrar till att skapa diskussion i organisationen om hur ni kan öka er innovationsförmåga.

Rapporten är framtagen av Enheten för politik, opinion och påverkan som ansvarar för Unionens utredningsverksamhet, politikutveckling och opinionsbildning .

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?