Arbetsbarometern del 2 - arbetsmiljöaspekter vid omorganisationer

Arbetsbarometern del 2 - arbetsmiljöaspekter vid omorganisationer

Omorganisationer är ett naturligt inslag i en konkurrenskraftig ekonomi. Men att genomföra en omorganisation kostar pengar, tar tid och energi och blir inte alltid framgångsrik. Allt för ofta påverkas istället arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö negativt. För att lyckas med att nå lönsamhet i en omorganisation och samtidigt värna personalens arbetsmiljö är det viktigt att företagsledningen inkluderar och informerar berörda tjänstemän på ett relevant sätt. På arbetsplatser utan fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en majoritet, drygt 50 procent, missnöjda just med hur ledningen har kommunicerat med berörda tjänstemän under omorganiseringen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?