ALLT ATT VINNA - Från ord till handling för jämställda arbetsplatser

Allt att vinna - från ord till handling för jämställda arbetsplatser

allt_att_vinna_2410-1 (PDF 1061kb)

I boken "Allt att vinna - från ord till handling för jämställda arbetsplatser" berättar företrädare för Boliden, Coca-Cola, IKEA, Polarbröd och Ramböll med egna ord om respektive företags aktiva och systematiska jämställdhetsarbete. De delar med sig av sina erfarenheter av ett framgångsrikt jämställdhetsarbete och ger exempel på fördelar och vinster som arbetet leder till på individ-, arbetsplats- och företagsnivå.

Fyra av de fem intervjuade företagen, Boliden, IKEA, Polarbröd och Ramböll, är tidigare vinnare av Unionens jämställdhetspris, Guldnappen. Priset delas ut till ett företag eller organisation som på ett föredömligt sätt underlättar för sina medarbetare att förena arbete och karriär med ett aktivt föräldraskap. Det femte företaget, Coca-Cola, tilldelades Industrins jämställdhetspris år 2014.

Det finns skillnader mellan hur de intervjuade företagen förhåller sig till och arbetar för jämställdhet. Några gemensamma nämnare är ett aktivt ställningstagande från högsta ledningen och ett tydligt ledarskap som anses vara viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?