Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) 2016 Unionen Medlemsförsäkring AB

Denna rapport (SFCR) beskriver Unionen Medlemsförsäkring AB:s solvens och finansiella ställning per 2016‐12‐31. Rapporten syftar till att ge en beskrivning av bolagets verksamhet, resultat och dess system för riskbaserad styrning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej