Mall: Protokoll nyval eller omval av arbetsmiljöombud

Underlätta arbetet med medlemsmötets protokoll genom att ladda ner den här ifyllningsbara mallen.