Mall för avtal om korttidsarbete - egenföretagare

Egenföretagare med företagsformen aktiebolag, utan hängavtal kan omfattas av korttidsarbete med statligt stöd. Egenföretagaren behöver då enligt 16 § korttidsarbetslagen teckna ett skriftligt avtal ”med sig själv” för att sedan ansöka om stöd hos Tillväxtverket. Det går till på så sätt att den fysiska personen, det vill säga den anställde, skriver ett avtal med den juridiska personen, det vill säga bolaget.

Mallen är avsedd att vara ett hjälpmedel när avtal ska tas fram. Du som egenföretagare måste själv säkerställa att du uppfyller kraven för att kunna erhålla stöd vid korttidsarbete. Mer information om vad som gäller finns på Tillväxtverkets hemsida.

Läs om korttidsarbete och andra frågor kopplat till corona för dig som egenföretagare