Kongressen 2015

Den 11-15 oktober 2015 hölls Unionens tredje ordinarie kongress. Kongressen, som sker vart fjärde år, beslutar bland annat om förbundets verksamhet och inriktning för den kommande perioden. Kongressen 2015 behandlade och beslutade även om en reviderad version av arbetsmiljöpolitisk plattform och lönepolitisk plattform, valde förbundsstyrelse och andra förtroendevalda samt genomförde ett seminarium om integration i arbetslivet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg