Handledning - Öppna arbetsplatsen

Öppna arbetsplatsen är en seminarieserie framtagen av TCO:s strategigrupp för mångfaldsfrågor där Unionen är representerade. Detta är en handledning till hur seminarierna kan genomföras.

Handledning för genomförande av Öppna arbetsplatsen

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej