Ägar- och etikpolicy för Unionens placeringsverksamhet

I denna ägar- och etikpolicy behandlas hur Unionen använder det ägarinflytande som följer av Unionens ägande i svenska aktiemarknadsbolag, samt den etiska hänsyn som placeringsverksamheten ska beakta.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg