Tjänstemän inom Detaljhandel,Svensk Handel

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Det här materialet hör till kompetensutvecklingsavtalet
Det här materialet hör till kompetensutvecklingsavtalet

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtal tecknat 2015-06-15 mellan Svensk Handel, Unionen, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden och Handelsanställdas förbund.
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Farmaci & Hälsa
Handel

2017 års avtalsrörelse

Nu har vi växlat krav – avtalsförhandlingar väntar

Den 24 februari växlade Unionen avtalskrav med Svensk Handel inom Detaljhandelsavtalet och Tjänstemannaavtalet.

Nu väntar avtalsförhandlingar och målet är att träffa avtal innan den 1 maj 2017. Du kan följa arbetet på avtalswebben: http://avtal2017.unionen.se

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet  gäller från 1 maj 2016 till 30 april 2017.Överenskommelsen som gäller Tjänstemannaavtalet och Detaljhandelsavtalet mellan Unionen och Svensk Handel har ett avtalsvärde på 2,2 procent och innefattar:

-  En löneökning om 2,0%, varav 285 kr i individgaranti.

- Höjda lägstalöner med 2,0%

- Avsättning till flexpension med 0,2%

I och med att flexpension införs får Unionens medlemmar inom avtalsområdet en förstärkt pension med avsättning på 0,2 % samt möjlighet art gå ner i arbetstid från 62 års ålder och får därmed en tryggare pension i framtiden.

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2016-2017.

 

(Uppdaterat 2017-03-03)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej