Tjänstemän inom Detaljhandel, Svensk Handel

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Det här materialet hör till kompetensutvecklingsavtalet
Det här materialet hör till kompetensutvecklingsavtalet

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtal tecknat 2015-06-15 mellan Svensk Handel, Unionen, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden och Handelsanställdas förbund.
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Farmaci & Hälsa
Handel

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision. Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

 

Nu är det nya avtalet klart

Nu är Unionen överens med arbetsgivarna Svensk Handel om ett nytt treårigt avtal för avtalsområde Tjänstemän inom Detaljhandel.

Avtalet gäller perioden 2017-05-01 – 2020-04-30.

Avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till flexpension.

Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 2017, 2,0 % 2018 och 2,0 % 2019. Liksom tidigare finns tre löneavtal: 1) Pott 2) Pott + Översyn 3) Lokalt löneavtal.

Den lägsta löneökningen som en heltidsanställd tjänsteman ska erhålla (individgarantin) är 285 kr/mån för 2017, 291 kr för 2018 och 297 kr för 2019.

Lägstlöner räknas upp motsvarande löneutrymmet.

Från och med 1 maj 2017 avsätts ytterligare 0,2 procent i systemet för flexpension (deltidspension). 1 maj 2019 avsätts ytterligare 0,3 procent.

Systemet ska stegvis byggas ut till samma nivå som gäller för märkessättande förbund inom industrin, dock totalt max 2 procent.

Formerna för visstidsanställning har ändrats och en konverteringsregel för tillsvidareanställning har införts.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Mer information finns i Avtalsnytt 2017.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet  gäller från 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020 ".

(Uppdaterat 2017-10-04)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej