Tele2 Sverige AB

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
IT & Telekom

Nu är det nya avtalet klart

Nu är det nya avtalet för Tele2 färdigt. Överenskommelsen är på ett år. Det är ett processlöneavtal med stupstock på minst 2,2 procent i lönehöjningar. Lägstalöner är uppräknade med 2,2 procent i enlighet med avtalet på Almega Telekom.

Mer information om det nya avtalet kommer i dagarna genom Avtalsnytt.

Avtalsperioden

Kollektivavtal mellan Tele2 Sverige AB (Tele2) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, SEKO, Civilekonomerna, Jusek och Ledarna gäller 1 maj 2016 - 30 april 2017.

Unionens medlemmar på Tele2 omfattas av ett företagsavtal. Allmänna anställningsvillkoren är reglerade i ett centralt och därefter i ett lokalt avtal. Avtalet omfattar Tele2 Sverige AB och Tele2-butikerna.

De anställda på Tele2 omfattas av en central egen pensionsplan och försäkring. En ny pensionsplan har förhandlats fram som gäller från 1 april 2014 och tills vidare.

Löneavtalet är gemensamt för alla förbund som är part i avtalet dvs. Unionen, Sveriges Ingenjörer, Jusek, civilekonomerna, SEKO och Ledarna. Löneavtalet är ett processavtal med stupstock.

(Uppdaterad 2016-07-19)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej