TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Handel

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2018 (PDF 262kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017 (PDF 231kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.
Information om att från och med den 1 januari 2019 ändras både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffas. I stället införs en annan karens som ska vara mer lika för alla. I cirkuläret kan du läsa om förändringen.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Löneavtal 2017-2020 (PDF 310kb)
Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Avtalsnytt 2019

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

Avtalsnytt 2018

Nu finns Avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".
Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt och finns att läsa och ladda ner här ovan.

Avtal 2017-2020

Unionen är överens med arbetsgivarna TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening om ett nytt treårigt avtal som gäller perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. 

Lönehöjningar beräknas enligt 2,0 procent 2017, 2,0 procent 2018, 2,0 procent 2019 med lönerevisionsdatum 1 maj respektive avtalsår. Individgaranti (lägsta löneökning) med 285 kr för 2017, 291 kr för 2018 och 297 kr för 2019.

Avsättningar till flexpension/deltidspension blir 0,2 procent för 2017 och 0,3 procent för 2019. Avsättningarna kommer utökas framöver och parterna är överens om att systemet med flexpension/deltidspension ska byggas ut över tid till samma nivå som för märkessättande förbund inom industrin dock totalt till max 2,0 %. 

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020 ". Nu finns även Unionens tolkningar till Tjänstemannaavtalen i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterad 2019-01-28)

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?