Svensk Scenkonst

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga avtal

Kollektivavtal för: 
Organisationer & Föreningar

2017 års avtalsrörelse

Nu har vi växlat krav – avtalsförhandlingar väntar

Den 3 februari växlade Unionen avtalskrav med Svensk Scenkonst.
Krav som Unionen ställer till alla arbetsgivarförbund är bland annat krav om löneökningar på 2,8 % och krav som syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv där möjligheten till återhämtning är en nyckelfaktor.

Nu väntar avtalsförhandlingar och målet är att träffa avtal innan den 1 april 2017. Du kan följa arbetet på avtalswebben: http://avtal2017.unionen.se

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Avtalet är på ett år och följer märket med minst 2,2 procent i lönehöjningar, individgaranti på lägst 220 kronor. Lägstalönerna räknas upp 2,2 %. Parterna är eniga om att hantera frågan om flexpension inför avtalsrörelsen 2017.

Mer information om det nya avtalet finns i Avtalsnytt 2016.

Nytt tjänstepensionsavtal
Ett nytt tjänstepensionsavtal har tecknats för anställda vid statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner. De omfattas av ITP-planen avd 1 redan vid 18 år och även av ITP:s sjukpension som är förmånligare än det tidigare avtalet som gav rätt till sjuklön från arbetsgivaren i bara 180 dagar. Det tidigare avtalet om Allmän individuell ålderspension (AIP) ersätts med ITP. Anställda som har mindre än fem år kvar till pension blir kvar i PISA-förordningen enligt regeringens beslut. De som är födda från 1972-1955 får tilläggspremier eftersom PISA-förordningen var förmånsbaserad och ITP-planen är premiebaserad.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-02-03)

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej