Svensk Scenkonst

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Enkelt Excel-verktyg för att ta fram underlag inför löneförhandlingarna. Vänder sig i första hand till mindre klubbar.

Övriga avtal

Kollektivavtal för: 
Organisationer & Föreningar

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision. Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.
 

Avtalsperioden 2017-2020

Unionen är överens med arbetsgivarna Svensk Scenkonst om ett nytt treårigt avtal som gäller perioden
2017-04-01 – 2020-03-31.

Lönehöjningar beräknas enligt 2,0 procent 2017, 2,0 procent 2018, 2,0 procent 2019 med lönerevisionsdatum 1 april respektive avtalsår.

Individgaranti (lägsta löneökning) med 200 kr varje avtalsår och lägstalöner räknas upp med löneutrymmet respektive avtalsår.

Flexpension införs på avtalsområdet och avsättningen till flexpension blir 0,4 procent för avtalsperioden och kommer utökas framöver.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Mer information om avtalet finns i Avtalsnytt 2017.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 april 2017 till den 31 mars 2020.

Nytt tjänstepensionsavtal
Ett nytt tjänstepensionsavtal har tecknats för anställda vid statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner. De omfattas av ITP-planen avd 1 redan vid 18 år och även av ITP:s sjukpension som är förmånligare än det tidigare avtalet som gav rätt till sjuklön från arbetsgivaren i bara 180 dagar. Det tidigare avtalet om Allmän individuell ålderspension (AIP) ersätts med ITP. Anställda som har mindre än fem år kvar till pension blir kvar i PISA-förordningen enligt regeringens beslut. De som är födda från 1972-1955 får tilläggspremier eftersom PISA-förordningen var förmånsbaserad och ITP-planen är premiebaserad.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". Nu finns även tjänstemannaavtalet med Unionens tolkningar i ny utgåva.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-12-19)

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej