Svensk Handel - Systembolaget

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtal tecknat 2015-06-15 mellan Svensk Handel, Unionen, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden och Handelsanställdas förbund.
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Handel

Nu är det nya avtalet klart

Unionen är överens med arbetsgivarna Svensk Handel om ett nytt treårigt avtal för avtalsområde Systembolaget. Avtalet gäller perioden 2017-05-01 – 2020-04-30.

Avtalet följer ”märket” inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till flexpension.

Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 2017, 2,0 % 2018 och 2,0 % 2019. Den lägsta löneökningen som en heltidsanställd tjänsteman ska erhålla (individgarantin) är 203 kr/mån för 2017, 207 kr för 2018 och 211 kr för 2019.

Från och med 1 maj 2017 avsätts ytterligare 0,2 procent i systemet för flexpension (deltidspension). 1 maj 2019 avsätts ytterligare 0,3 procent.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Mer information finns i Avtalsnytt 2017.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020 ".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-10-06)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej