Sobona tidigare KFS - Trafik

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Transport & Logistik

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2017 (PDF 217kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Övriga gällande avtal

Traktamentsavtal KFS (PDF 450kb)

Avtalsnytt 2019

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

Avtalsnytt 2018

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Avtal 2017-2020

Avtalet gäller från 1 oktober 2017 till 30 september 2020.

Löneutrymmet är på 6,5 procent (2,2 % 2017, 2,2 % 2018 samt 2,1 % 2019). För medarbetare som får lägre löneökningar än 272 kr per 2017-04-01, 272 kr per 2018-04-01 och 260 kr per 2019-04-01 ska särskilda samtal genomföras och en utvecklingsplan upprättas.

Nya avtalet på din arbetsplats
När det centrala avtalet är klart är det dags för det viktigaste arbetet - att förverkliga innehållet på hemmaplan.

Studentmedarbetaravtal
Avtalet ger studerande på universitets- och högskolenivå möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet parallellt med att de bedriver studier.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2017-2020".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2018-07-16)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?