Medieföretagen – Public service

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Media & Kommunikation

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2018 (PDF 223kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017 (PDF 193kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Omställningsavtal (PDF 22kb)
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Utvecklingsavtal (PDF 57kb)

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjs taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet gäller 1 april 2017 - 31 mars 2020.

Nytt alternativt löneavtal

Från och med 2017 finns både det gamla välkända löneavtalet (löneavtal b) med individgaranti definierad i kronor, dels har vi också ett nytt alternativt löneavtal (löneavtal c*) som innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen (mer information om detta kommer).

Bägge löneavtalen har samma löneökningsutrymme, 2,0 procent 2017, 1,8 procent 2018 och 2,3 procent 2019.

  • 2017 tillämpas det tidigare pottavtalet (löneavtal b) med lönehöjningar på 2,0 procent och individgaranti på minst 200 kronor.

  • 2018 tillämpas det nya löneavtalet (löneavtal c*) med pott på 1,8 procent och med reglerad individgaranti men med en utvecklad löneprocess . Men om arbetsgivaren vill tillämpa Löneavtal b så går det bra.

  • 2019 är som 2018 om inte lokal Unionenpart (klubb/ region ) anser att processen misskötts. Om så är fallet kan Unionen centralt ålägga företagen på avtalsområdet att istället tillämpa löneavtal b med siffersatt individgaranti.

*Löneavtal c innehåller en mer utvecklad process för lönebildningen där individgarantin är reglerad så att om en tjänsteman får ingen eller märkbart låg löneökning ska det bero på att denna inte gjort en fullgod arbetsinsats.

Det kan ske i undantagsfall och en åtgärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans med tjänstemannen. Den ska dokumenteras och följas upp så att situationen inte återupprepas.

Flexpension
Flexpension införs på avtalsområdet och avsättningen till flexpension blir 0,2 procent för 2017 och kommer utökas framöver.

Överenskommelse om flexpension i mål
Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega har den 22 februari 2017 träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar.

​​​De flesta ändringar träder i kraft den 1 november 2017. Förhandlingarna har skett i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar har startat, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlat med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu löst. Överenskommelsen och information om den kan du läsa eller ladda ner, se ovan.

Aktuella avtal  mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020". samt även Unionens tolkningar till tjänstemannaavtalen 2017-2020.
Vi har tyvärr upptäckt ett tryckfel i den första utgåvan, unionen.se är uppdaterad med korrekt information.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterad 2018-09-18)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?