Maskinentreprenörerna

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Ett alternativt avtal om lokal lönebildning

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Bygg & Fastighet

2017 års avtalsrörelse

Nu har vi växlat krav – avtalsförhandlingar väntar

Den 14 februari  växlade Unionen avtalskrav med arbetsgivarförbunden inom Installationsavtalet.

Krav som Unionen ställer till alla arbetsgivarförbund är bland annat krav om löneökningar på 2,8 % och krav som syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv där möjligheten till återhämtning är en nyckelfaktor.

Nu väntar avtalsförhandlingar och målet är att träffa avtal innan den 1 maj 2017. Du kan följa arbetet på avtalswebben: http://avtal2017.unionen.se

Aktuell avtalsperiod
Avtalet sträcker sig från den 1 maj 2016 till och med den 30 april 2017.

Det så kallade Installatörsavtalet omfattar:

  • Elektriska Installatörsorganisationen (EIO)
  • VVS-Företagen
  • Plåtslageriernas Riksförbund
  • Maskinentreprenörerna
  • Måleriföretagen i Sverige
  • Glasbranschföreningen

Det nya avtalet har ett värde på 2,2 % på 1 år. Varav 2,0 % är utrymmet för löneökningarna (1,5 % löneökning + 0,5 % löneöversyn) och 0,2 % till mer tjänstepension via ökade avsättningar i systemet för flexpension (tidigare delpension). Lägsta lönehöjningar ligger på 285 kr per månad. 
 
Det är ett bra avtal i samma årstakt som det nu utgående avtalet där vi säkerställer att ingen nedväxling av lönetakten behövde göras samt befäster och utökar avsättningarna till tjänstepensionen.

Frågor och svar om flexpension hittar du på  www.unionen.se/rad-och-stod/flexpension

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-02-14)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej