KFS - Trafik

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
Transport & Logistik

Avtal 2017-2020

Ett treårigt avtal gäller mellan Unionen och Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) för område Trafik under perioden 2017-10-01 – 2020-09-30.

Löneutrymmet är på 6,5 procent (2,2 % 2017, 2,2 % 2018 samt 2,1 % 2019). För medarbetare som får lägre löneökningar än 272 kr per 2017-04-01, 272 kr per 2018-04-01 och 260 kr per 2019-04-01 ska särskilda samtal genomföras och en utvecklingsplan upprättas.

Mer information finns i Avtalsnytt 2017.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 oktober 2017 till 30 september 2020.

Nya avtalet på din arbetsplats
När det centrala avtalet är klart är det dags för det viktigaste arbetet - att förverkliga innehållet på hemmaplan.

Studentmedarbetaravtal
Avtalet ger studerande på universitets- och högskolenivå möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet parallellt med att de bedriver studier.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2017-2020".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-12-05)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej