KFS - Trafik

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
Transport & Logistik

Avtal 2016-2017

Avtalet på avtalsområdet följer lönenivån satt inom 2016 års avtalsrörelse med ett värde på 2,2 procent på 1 år från 2016-10-01 till 2017-09-30.

Medarbetare som under avtalsperioden har en löneökning under 282 kronor har rätt till särskilt samtal och utvecklingsplan.

Lägstalönerna på avtalet höjs också med 2,2 procent.

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 oktober 2016 till 30 september 2017.

Nya avtalet på din arbetsplats
När det centrala avtalet är klart är det dags för det viktigaste arbetet - att förverkliga innehållet på hemmaplan.

Studentmedarbetaravtal
Avtal om studentmedarbetare har tecknats med KFS. Avtalet ger studerande på universitets- och högskolenivå möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet parallellt med att de bedriver studier.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2016-2017.

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-02-07)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej