KFS - Trafik

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Transport & Logistik

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2017 (PDF 217kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Övriga gällande avtal

Traktamentsavtal KFS (PDF 450kb)

Avtal 2017-2020

Ett treårigt avtal gäller mellan Unionen och Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) för område Trafik under perioden 2017-10-01 – 2020-09-30.

Löneutrymmet är på 6,5 procent (2,2 % 2017, 2,2 % 2018 samt 2,1 % 2019). För medarbetare som får lägre löneökningar än 272 kr per 2017-04-01, 272 kr per 2018-04-01 och 260 kr per 2019-04-01 ska särskilda samtal genomföras och en utvecklingsplan upprättas.

Mer information finns i Avtalsnytt 2017.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 oktober 2017 till 30 september 2020.

Nya avtalet på din arbetsplats
När det centrala avtalet är klart är det dags för det viktigaste arbetet - att förverkliga innehållet på hemmaplan.

Studentmedarbetaravtal
Avtalet ger studerande på universitets- och högskolenivå möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet parallellt med att de bedriver studier.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2017-2020".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-12-05)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?