KFS - Besöksnäring (tidigare Turism och Fritid)

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
Organisationer & Föreningar

Nu är det nya avtalet klart

Unionen och Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) har träffat ett nytt treårigt avtal för område Besöksnäring som gäller perioden 2017-04-01 – 2020-03-31.

Löneutrymmet är på 6,5 procent (2,1 % 2017, 2,2 % 2018 samt 2,2 % 2019).

För medarbetare som får lägre löneökningar än 260 kr per 2017-04-01, 272 kr per 2018-04-01 och 272 kr per 2019-04-01 ska särskilda samtal genomföras och en utvecklingsplan upprättas.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar.

Nuvarande avtalsperiod
Avtalen gäller från 1 april 2017 till 31 mars 2020.

Avtalet på din arbetsplats
När det centrala avtalet är klart är det dags för det viktigaste arbetet - att förverkliga innehållet på hemmaplan.

Studentmedarbetaravtal
Avtal om studentmedarbetare har tecknats med KFS. Avtalet ger studerande på universitets- och högskolenivå möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet parallellt med att de bedriver studier.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen som inom kort kommer i ny utgåva.
Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-06-15)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej