KFS - Återvinning (tidigare Renhållning)

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
Transport & Logistik

Avtalsrörelsen 2017

Nu har vi växlat krav – avtalsförhandlingar väntar

Den 2 mars växlade Unionen avtalskrav med KFS på området Återvinning.
Krav som Unionen ställer till alla arbetsgivarförbund är bland annat krav om löneökningar på 2,8 % och krav som syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv där möjligheten till återhämtning är en nyckelfaktor.

Nu väntar avtalsförhandlingar och målet är att träffa avtal innan den 1 april 2017. Du kan följa arbetet på avtalswebben: http://avtal2017.unionen.se

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller från 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Studentmedarbetaravtal
Avtal om studentmedarbetare har tecknats med KFS. Avtalet ger studerande på universitets- och högskolenivå möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet parallellt med att de bedriver studier.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i Tjänstemannaavtalen 2016-2017.
Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.
 

(Uppdaterat 2017-03-17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej